Home

Learn the Kurdish Latin Alphabet for all dialects of Kurdish.

Zimanî ême Kurdî ye.
Zimanê me Kurdî ye.
Ziwanê ma Kirdkî yo.
Our third video has been released! We present the numbers of the Kurmancî dialect of Kurdish.
~December 2021Our second video has been released! We present the numbers of the Zazakî dialect of Kurdish.
~November 2021We present the numbers of the Soranî dialect of Kurdish.
~August 2021


Řavîn Goran

2022

%d bloggers like this: